دومین نشست سالیانه ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خلاق و فناوري فرهنگی

دومین نشست سالیانه ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خلاق و فناوري فرهنگی

دومین نشست سالیانه ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خلاق و فناوري فرهنگی به همت ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز و با همکاري وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگري کره جنوبی، روز 8 شهریورماه سال جاري در سئول برگزار گردید.

 اولین نشست سالیانه ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خلاق و فناوري فرهنگی

اولین نشست سالیانه ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خلاق و فناوري فرهنگی

پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاري در حوزه فناوري هاي فرهنگی و صنایع خلاق میان معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ایران و وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگري کره جنوبی، پس از دیدار معاون وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگري کره جنوبی در دیداري با دبیر ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز، "همایش مشترك ایران و کره جنوبی در زمینه فناوري هاي فرهنگی و صنایع خلاق" در مجموعه همایش های بین المللی رایزن تهران با میزبانی ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز فراهم برگزار گردید.

 کنفرانس ملی طراحی خدمات

کنفرانس ملی طراحی خدمات

کنفرانس طراحی خدمات سعی دارد محیطی علمی و تعاملی ایجاد نماید تا این رشته با بحث و تبادل نظر متخصصانش در خصوص پیاده سازي هاي بومی و ایجاد مبانی علمی و بومی شده بر مبناي نیازهاي فرهنگی و اجتماعی ایران، امکان عرضه در داخل کشور را بیابد. به عبارت دیگر، کنفرانس طراحی خدمات رسالت خود را تسهیل روند تعامل براي ورود علمی، بومی سازي و پیاده سازي دانش طراحی خدمات در کشور می داند. این کنفرانس در سه محور طراحی خدمات و گردشگري، طراحی خدمات و مدیریت شهري، طراحی خدمات و کسب و کار هاي آنلاین با رویکرد طراحی خدمات و ارزش آفرینی برگزار گردید.

 استارتاپ صنایع فرهنگی مرکز رشد و نوآوري دانشگاه علامه

استارتاپ صنایع فرهنگی مرکز رشد و نوآوري دانشگاه علامه

رویداد استارتاپی ایوان با موضوع صنایع فرهنگی همزمان با افتتاح مرکز رشد و نوآوري دانشگاه علامه برگزار گردید. مرکز رشد و نوآوري علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در فضایی بالغ بر 1800 متر در قلب تجاري تهران (ونک) طراحی و بنا شده است. شرکت کنندگان در این رویداد شامل ایده پردازان، متخصصین کسب و کار، طراحان (شامل طراحان گرافیک، صنعتی، معماري، پویا نمایی و...) و متخصصین فنی و برنامه نویس (رشته هاي مهندسی و برنامه نویسان) بودند.

 یازدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی خلیج فارس

یازدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی خلیج فارس

یازدهمین همایش ملی علمی فرهنگی خلیج فارس به همت مرکز گردشگري علمی - فرهنگی دانشجویان ایران، زیر نظر جهاد دانشگاهی و حمایت ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز برگزار شد تا بستر و ظرفیتی باشد براي محققان و دانشجویان حوزه مطالعات مربوط به خلیج فارس تا آخرین دستاوردهاي علمی در این حوزه را در محورهاي تعیین شده مورد بررسی قرار دهند.

 دوره ایده شوي صنایع دستی جهاد دانشگاهی یزد

دوره ایده شوي صنایع دستی جهاد دانشگاهی یزد

رویداد ایده گاه صنایع دستی، رویدادي آموزشی و تجربی است که بر موضوع ایده پردازي و خلاقیت در صنایع دستی متمرکز است. این رویداد فرصتی را براي دانشجویان و علاقه مندان به صنایع دستی فراهم آورد تا ضمن آشنایی با اصول ایده پردازي و شناخت صنایع دستی فعال استان یزد، ایده هاي خود براي توسعه و ارتقاء این صنایع را ارائه و در معرض قضاوت قرار دهند.این رویداد در بهار سال 96 با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز برگزار شد و جامعه مخاطب آن دانشجویان علاقه مند به صنایع دستی استان یزد و خصوصاً دانشجویان رشته هاي هنر و صنایع دستی و همین طور علاقه مندان به صنایع دستی استان یزد بودند.

 نمایشگاه دوخت هاي سنتی و کارگاه هاي کارآفرینی

نمایشگاه دوخت هاي سنتی و کارگاه هاي کارآفرینی

نخستین جشنواره دوخت هاي سنتی در راستاي بازشناخت و معرفی هنر اقوام ایرانی، در موزه ملی ملک مورد حمایت ستاد توسعه فناوري هاي نرم وهویت ساز قرار گرفت. هدف از برگزاري این جشنواره گسترش، حفظ، احیا، فرهنگ سازي و ارزش گذاري به هنر مهجور دوخت هاي سنتی و همچنین بهره گیري از ظرفیت دوخت هاي سنتی در توسعه کسب و کار، اشتغال و کارآفرینی و اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی است. این جشنواره به همراه شش کارگاه آموزشی با حضور استادان و مدرسان برجسته این حوزه برگزار گردید.

 رویداد کارآفرینی و مسابقه طراحی محصول با محوریت صنایع دستی بنیاد نخبگان یزد

رویداد کارآفرینی و مسابقه طراحی محصول با محوریت صنایع دستی بنیاد نخبگان یزد

دهمین نمایشگاه صنایع دستی استان یزد به منظور معرفی تولیدات صنایع دستی استان و فراهم کردن بستري براي ارائه محصولات متنوع براي همه اقشار با عنوان اولین رویداد کارآفرینی و مسابقه طراحی محصولات حصیري برگزار گردید. بخشی از این رویداد با همکاري بنیاد نخبگان استان یزد با عنوان «جایزه طراحی محصول» برنامه ریزي گردید که در آن به بهترین طراحی هاي انجام شده با محصولات حصیري جوایزي ارزنده اهداء شد.این رویداد با هدف استفاده از تمام پتانسیل و تخصص افراد در راستاي شناخت مسیر شغلی، تمرین ایده پردازي، توانمند سازي شغلی، آموزش تکنیک هاي فروش و برندسازي در محور صنایع دستی براي فعالان این حوزه مورد حمایت ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز قرار گرفت.

 رویداد استارت آپ میت آپ تبریز

رویداد استارت آپ میت آپ تبریز

استارت آپ میت آپ تبریز، بزرگ ترین رویداد استارت آپی شمال غرب کشور است که از بخش هاي سخنرانی، مسابقه و پنل گفتگو تشکیل شده است. استارت آپ میت آپ به صورت مستقل و با حمایت شرکت هاي خصوصی و دولتی برگزار شد. اولین دوره از استارت آپ میت آپ تبریز با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و با حضور 250 نفر شرکت کننده در تبریز برگزار شد و در نهایت از سی و پنج استارت آپ ثبت شده، سه تیم واي باي، آي ري سایکل و نویسنده به پیروزي رسیدند.

//isti.ir/XwG