استارتاپ صنایع فرهنگی مرکز رشد و نوآوري دانشگاه علامه

رویداد استارتاپی ایوان با موضوع صنایع فرهنگی همزمان با افتتاح مرکز رشد و نوآوري دانشگاه علامه برگزار گردید. مرکز رشد و نوآوري علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در فضایی بالغ بر 1800 متر در قلب تجاري تهران (ونک) طراحی و بنا شده است. شرکت کنندگان در این رویداد شامل ایده پردازان، متخصصین کسب و کار، طراحان (شامل طراحان گرافیک، صنعتی، معماري، پویا نمایی و...) و متخصصین فنی و برنامه نویس (رشته هاي مهندسی و برنامه نویسان) بودند.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZBvp