رویداد استارت آپ میت آپ تبریز

استارت آپ میت آپ تبریز، بزرگ ترین رویداد استارت آپی شمال غرب کشور است که از بخش هاي سخنرانی، مسابقه و پنل گفتگو تشکیل شده است. استارت آپ میت آپ به صورت مستقل و با حمایت شرکت هاي خصوصی و دولتی برگزار شد. اولین دوره از استارت آپ میت آپ تبریز با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و با حضور 250 نفر شرکت کننده در تبریز برگزار شد و در نهایت از سی و پنج استارت آپ ثبت شده، سه تیم واي باي، آي ري سایکل و نویسنده به پیروزي رسیدند.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zvvp