با دانش بنیان -3 : تجارت B2I
ستاد فرهنگسازی از شبکه کسب و کار دانش بنیان با همکاری بادکوبه تقدیم می کند:

با دانش بنیان -3 : تجارت B2I

پیشرفت سریع تکنولوژی باعث شده است محصولات شخصی‌سازی شده و تجربه‌ی مشتری به مزایای رقابتی جدید تبدیل شده و جنبه‌های قدیمی کسب‌وکار فراموش شوند. همان‌طور که می‌دانید اغلب کسب‌وکارها به سه دسته‌ی B2B یعنی تجارت با سایر کسب‌وکارها و B2C یعنی تجارت با مشتری و C2C یعنی تجارت مستقیم مصرف‌کنندگان با یکدیگر تقسیم‌بندی می‌شوند. اما در نظر گرفتن یک شخص تنها به‌عنوان یک مشتری صحیح نیست.

 با دانش بنیان - 5 : بازاریابی دهان به دهان
ستاد فرهنگسازی از شبکه کسب و کار دانش بنیان با همکاری بادکوبه تقدیم می کند:

با دانش بنیان - 5 : بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان یکی از انواع بازاریابی است و به آن تبلیغات دهان به دهان نیز گفته می‌شود. اجازه بدهید برای این نوع از بازاریابی یک مثال معروف برای شما بزنیم. زمانی که گوگل سرویس Gmail را در اختیار عموم قرار داد، ثبت‌نام 50 هزار نفر اول در مدت 10 دقیقه انجام شد. بدین‌ترتیب گوگل یکی از موفقیت‌آمیزترین برنامه‌های بازاریابی دهان به دهان را از آن خود کرد.

 با دانش بنیان - 6 : تبلیغات و بازاریابی در دوران بحران و رکود اقتصادی
ستاد فرهنگسازی از شبکه کسب و کار دانش بنیان با همکاری بادکوبه تقدیم می کند:

با دانش بنیان - 6 : تبلیغات و بازاریابی در دوران بحران و رکود اقتصادی

در فضای اقتصادی هر کشوری دورانی پیش می‌آید به عنوان دوران بحران و حتی رکود اقتصادی. دورانی که کمابیش بسیاری از ما آن را تجربه کرده‌ایم. این دوران را معمولا از نقطه‌نظرهای متعددی مورد بررسی قرار می‌دهند اما تبلیغات و بازاریابی چطور؟ در دوران رکود اقتصادی یا به وجود آمدن بحران، صاحبین کسب و کار باید چه موضعی در خصوص تبلیغات و بازاریابی بگیرند و برای تخصیص بودجه و انتخاب سیاست اجرایی متناسب چگونه فکر کنند و تصمیم بگیرند؟

//isti.ir/XXY