با عقد تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد مستضعفان:

حمایت مالی از زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق گسترش می‌یابد

به منظور همکاری در ایجاد و توسعه شتابدهنده‌های تخصصی، مراکز نوآوری و حمایت از زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی تفاهم نامه‌ای میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هلدین سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به نمایندگی از بنیاد مستضعفان منعقد شد.

به منظور همکاری در ایجاد و توسعه شتابدهنده‌های تخصصی، مراکز نوآوری و حمایت از زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی تفاهم نامه‌ای میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هلدین سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به نمایندگی از بنیاد مستضعفان منعقد شد.


این تفاهم‌نامه که با حضور مسئولین دو نهاد از جمله دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی این معاونت به امضاء رسید، تاکید ویژه‌ای بر توسعه صنایع خلاق و فرهنگی دارد.

ایجاد ساز و کار و بستری مناسب جهت توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های حوزه‌های مرتبط با توسعه، پیشرفت وعدالت اجتماعی و فرهنگی کشور با استفاده ازپتانسیل شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق، فناور و نوآور، بخشی از توافق انجام گرفته میان این دو نهاد است.

همچنین توافق شد که دو طرف همکاری های خود را در زمینه ایجاد و توسعه شتابدهنده‌های تخصصی، مراکز و کارخانه‌های نوآوری توسعه دهند.

همکاری مشترک در راهبری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ موضوعات مرتبط با توسعه، پیشرفت و عدالت اجتماعی و فرهنگی بر اساس اختیارات و ماموریت‌های بنیاد و چارچوب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و برنامه حمایت از زیست بوم شرکت‌های خلاق، محور دیگری بود که در این تفاهم نامه به آن اشاره شد.


گزارش از : مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پایان پیام/33

کلمات کلیدی

تصاویر