کتاب بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق و فرهنگی: مطالعه موردی کشورهای کره جنوبی، چین و ترکیه

کتاب بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق و فرهنگی: مطالعه موردی کشورهای کره جنوبی، چین و ترکیه

نقش حاکمیت‌ها در پیشبرد صنایع خلاق و فرهنگی به صورت موردی با مطالعه کشورهای کره جنوبی، چین و ترکیه در کتابی که ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر کرده است بررسی می‌شود.

//isti.ir/XM9