کتاب صنعت پویانمایی کشورهای پیشرو- جلد دوم

کتاب صنعت پویانمایی کشورهای پیشرو- جلد دوم

کتاب حاضر، جلد دوم از سلسله کتاب های صنعت پویانمایی ایران است که با هدف معرفی جایگاه فناوری در صنعت پویانمایی به نگارش در آمده است. در این کتاب تلاش شده تا فناوری ها و مهارت هایی که در صنعت پویانمایی استفاده می شود، مورد بررسی قرار گیرد. البته این نکته مهم است که پیشرفت فناوری بسیار سریع بوده و عملاً نمی توان در یک بررسی مدعی شد که تمام حوزه ها پوشش داده شده است. لذا سعی بر این بوده است تا با در نظر گرفتن زنجیره ارزش صنعت پویانمایی و بر اساس فعالیت های اصلی، شناسایی فناوری ها و مهارت ها صورت گیرد.

 کتاب فناوری های صنعت پویانمایی- جلد اول

کتاب فناوری های صنعت پویانمایی- جلد اول

کتاب حاضر، جلد اول از سلسله کتاب های صنعت پویانمایی ایران است که با هدف معرفی جایگاه فناوری در صنعت پویانمایی به نگارش در آمده است. در این کتاب تلاش شده تا فناوری ها و مهارت هایی که در صنعت پویانمایی استفاده می شود، مورد بررسی قرار گیرد. البته این نکته مهم است که پیشرفت فناوری بسیار سریع بوده و عملاً نمی توان در یک بررسی مدعی شد که تمام حوزه ها پوشش داده شده است. لذا سعی بر این بوده است تا با در نظر گرفتن زنجیره ارزش صنعت پویانمایی و بر اساس فعالیت های اصلی، شناسایی فناوری ها و مهارت ها صورت گیرد.

 کتاب صنایع خلاق برلین (تحلیلی تجربی از صنایع کلیدی آینده)

کتاب صنایع خلاق برلین (تحلیلی تجربی از صنایع کلیدی آینده)

نخستین هدف این مطالعه، گزینش و بررسی رویکردهای مختلف و ارائۀ طبقه بندی جامع و تعریفی واضح برای اصطلاح «اقتصاد خلاق» است. دومین هدف نیز بررسی تأثیر رویکردها و ارائۀ تعاریفی مختلف به افراد دخیل در راه اندازی شاخه های خلاق است. معمولاً بنگاه های خلاق دیدگاه های تجاری خاصی دارند و در نتیجه به مدل های تأمین مالی مختص خود نیازمند هستند. این مسئله سیاست اقتصادی و سازمان های تأمین کنندۀ مالی را با چالشی مواجه می کند که چاره ای جز پذیرش آن ندارند. به علاوه، به دلیل جاذبۀ چشمگیر نواحی کلان شهری برای افراد خلاق، این مطالعه به طور اختصاصی به بازار خلاق برلین می پردازد و تحلیلی کمی از آن ارائه می کند.

 کتاب فناوری های صنعت یادگیری الکترونیکی(رایاد) ایران

کتاب فناوری های صنعت یادگیری الکترونیکی(رایاد) ایران

یادگیری الكترونیك حوزه جدیدی از ارتباط فناوری و آموزش است كه برای یادگیرندگان امكان یادگیری مادام العمر در هر زمان و مكان را فراهم می کند. ویژگی های نوآورانه این آموزش ها باعث شده است تا سازمان ها و افراد در جهان به یادگیری و یاددهی الکترونیک بپردازند.

 کتاب عصر فرهنگی (اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خلاق)

کتاب عصر فرهنگی (اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خلاق)

تحولات پر شتاب سال های اخیر در عرصه علم و فناوری چنان ژرف و پر دامنه بوده است که سایر حوزه های حیات جوامع انسانی را هم تحت تاثیر خود قرار داده است. اقتصاد و فرهنگ از جمله حوزه هایی هستند که از این فرایند به شدت متأثر شده و متقابلاً بر آن تأثیر گذاشته اند. حاصل پیوند میان علم و فناوری، و فرهنگ و اقتصاد پیدایش نوع جدیدی از فناوری های است که با اسامی گوناگون نظیر صنایع فرهنگی، فناوری های فرهنگی و صنایع خلاق نام گذاری شده اند.

 کتاب فناوری های صنعت اسباب بازی ایران

کتاب فناوری های صنعت اسباب بازی ایران

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور توسعه فناوری های صنایع فرهنگی، با همکاری شورای نظارت بر اسباب بازی به عنوان اصلی ترین متولی اسباب بازی کشور، اقدام به شناسایی فناوری در حوزه راهبردی اسباب بازی نموده اند.

 پرونده ویژه "بررسی وضعیت زنجیره تأمین صنایع فرهنگی با محوریت شخصیت ها و کاراکترهای خارجی و ایرانی"

پرونده ویژه "بررسی وضعیت زنجیره تأمین صنایع فرهنگی با محوریت شخصیت ها و کاراکترهای خارجی و ایرانی"

امروزه اصطاح «صنعت فرهنگى» به معناى توانمند ساختن اقتصادى تولیدات فرهنگى به منظور تولید محصول، اشتغال، درآمد و پاسخ به نیازهاى مصرف کننده است و فعالیت های فرهنگی و هنرى نقش مهمى در این صنعت دارند. این صنایع در بسیارى موارد نوک پیکان توسعه در قرن حاضر هستند.

//isti.ir/XKa