ویژه نامه نقش علوم انسانی در اقتصاد و توسعه - شماره پنجم

مجموعه ویژه نامه های علوم انسانی و اجتماعی به همت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز تنظیم و تدوین شده و به مرحله انتشار رسیده است. تاکنون 6 شماره از این مجله منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

شماره پنجم، دو پرونده در ارتباط با نقش علوم انسانی در اقتصاد و ریشه ­یابی تاریخی شکست برنامه توسعه در ایران را مورد توجه قرار داده است. یادداشت ها، مصاحبه ها، مرور کتب و گزارش رویدادها، بخش­ های اساسی این شماره بوده ­اند. این شماره نیز همچون شماره ­های پیشین به کاربردی­ سازی علوم انسانی توجه داشته ولی به­ طور­ خاص بر نقش علوم انسانی در اقتصاد و فرایند توسعه توجه کرده است.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zonp