کتاب فناوری های صنعت اسباب بازی ایران

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور توسعه فناوری های صنایع فرهنگی، با همکاری شورای نظارت بر اسباب بازی به عنوان اصلی ترین متولی اسباب بازی کشور، اقدام به شناسایی فناوری در حوزه راهبردی اسباب بازی نموده اند.

هدف از نشر کتاب حاضر، معرفی ظرفیت های موجود در صنعت اسباب بازی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور است. در بعد داخلی، وجود یک بانک اطلاعاتی جامع از شرکت های فعال در حوزه اسباب بازی این امکان را فراهم می کند تا توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی به ظرفیت های فناورانه شرکت های فعال و سودآوری صنعت اسباب بازی جلب شده و عملا تسهیل گری در سرمایه گذاری صورت پذیرد. در بعد خارجی، با ارائه اطلاعات شرکت ها و توانمندی های فناورانه آن ها، اطلاع رسانی مناسب از ظرفیت های فناورانه کشور برای ایجاد همکاری های اقتصادی و فناوری صورت می گیرد.
بر این اساس به دلیل آنکه توجه به فناوری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از جمله ماموریت های راهبردی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است؛ ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور توسعه فناوری های صنایع فرهنگی، با همکاری شورای نظارت بر اسباب بازی به عنوان اصلی ترین متولی اسباب بازی کشور، اقدام به شناسایی فناوری در حوزه راهبردی اسباب بازی نموده اند. بر این اساس، پس از مطالعه و شناسایی فناوری های موجود و ترسیم درخت فناوری، تهیه و تدوین کتاب فناوری های صنعت اسباب بازی کشور در دستور کار قرار گرفت. در این کتاب، ضمن ارائه دسته بندی و معرفی فناوری های صنعت اسباب بازی، توانمندی های فناورانه کشور در این صنعت در قالب معرفی تولیدکنندگان صنعت تبیین می شود.
کلمات کلیدی
//isti.ir/Zsmp