با حضور جناب آقای پرویز کرمی آیین رونمایی از کتاب سال اسباب بازی ایران برگزار شد.

//isti.ir/ZBVq