حل خلاء قانونی برای دانش‌بنیان‌ها

حل خلاء قانونی برای دانش‌بنیان‌ها

از عمر صنایع خلاق یعنی اقتصاد دانش‌بنیان در جهان مدت زیادی نمی‌گذرد. ولی در همین زمان کوتاه صنایع خلاق توانستند جای خود را در بازار جهانی باز کنند.اما در ایران اوضاع چطور است؟ روایت پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری را ببینید.

//isti.ir/XUS