قیمت قابل انعطاف

قیمت قابل انعطاف

قیمت گذاری انعطاف پذیر اشاره به تعدیل قیمت بسته به عوامل مختلف دارد...

//isti.ir/XuP