فراخوان ثبت نام کلیه شرکت های خلاق برای اعطای تسهیلات به شرکت های کوچک آسیب‌دیده بر اثر شیوع کرونا

از تمامی شرکت های خلاق عضو برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق دعوت می گردد از طریق سامانه غزال (http://ghazal.inif.ir/) نسبت به تکمیل فرم ثبت نامی اقدام نمایند.

فراخوان ثبت نام کلیه شرکت های خلاق برای اعطای تسهیلات به شرکت های کوچک آسیب ‌دیده بر اثر شیوع کرونا
 
مهلت: 20 خرداد ماه
 
از تمامی شرکت های خلاق عضو برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق دعوت می گردد از طریق سامانه غزال (http://ghazal.inif.ir/) نسبت به تکمیل فرم ثبت نامی اقدام نمایند.
 
متن کامل اطلاعیه: bit.ly/3ekuyHn

 

 

کلمات کلیدی