فراخوان جدید جشنواره "خلاق برتر" منتشر شد.

فراخوان انتخاب و تقدیر از شرکت های خلاق، استارتاپ های صنایع خلاق، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری (فعال در حوزه صنایع خلاق) و مراکز همکار دبیرخانه خلاق منتشر شد.

دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق برگزار می کند:

جشنواره "خلاق برتر" با هدف انتخاب و تقدیر از شرکت های خلاق برتر و استارتاپ های صنایع خلاق موفق در حوزه های ذیل آئین نامه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و همچنین تجلیل از شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری (فعال در حوزه صنایع خلاق) و مراکز همکار دبیرخانه خلاق برگزار می گردد.

در این راستا شرکت های خلاق تأیید شده و یا استارتاپ های حقیقی، همچنین مراکز نوآوری و شتاب دهنده های فعال در حوزه های صنایع خلاق با توجه به معیارهای مشخص و توسط داوران متخصص در حوزه های صنایع خلاق مورد ارزیابی قرار گرفته و برگزیدگان آن ها مطابق شرایط اعلام شده، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت /http://ircreative.isti.ir مراجعه نمایند.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZVsp