قرارداد سرمایه‌گذاری؛ استعدادهای فکری و ذهنی تقویت می‌شود

قرارداد سرمایه گذاری بین صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و شرکت طرح و توسعه هفت هامون با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی و فناوری منعقد شد.

قرارداد سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق در حوزه تولید و عرضه بازی های آموزشی و افزایش دهنده توانمندی ها و استعدادهای فکری و ذهنی امضا شد.
 مجموعه بازی‌های "ویتامین بازی" که توسط شرکت طرح و توسعه هفت هامون طراحی شده است عنوان این قرار داد همکاری است.
با این قرارداد صندوق در راستای اهداف خود مبنی بر توسعه سهم صنایع و محصولات خلاق و زیست بوم شرکت های خلاق در اقتصاد کشور گام برداشته و از طرفی در توسعه محصولات ارتقا دهنده توانمندی ها و مهارت های نسل آینده به عنوان سرمایه های بلند مدت کشور سرمایه گذاری کرده است.

//isti.ir/Zu9r