• دستیابی به نظام نوآوری کارآمد صنایع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارتقای کمی و کیفی تولید و مصرف محصولات فرهنگی بوم
  • دستیابی به الگوی کارآمد کاربرد فناوری­ های نرم با تأکید بر حوزه‌های علوم انسانی، اسلامی و اجتماعی در راستای ارتقای سبک زندگی اسلامی–ایرانی و انقلابی در جامعه
  • گسترش مخاطبان ملی و فراملی (با تأکید بر جهان اسلام) و افزایش رضایت مندی مردم از محصولات فرهنگی بومی
  • افزایش تولید محصولات فرهنگی دانش­ بنیان و دانش فنی و فناوری‌های مربوطه
  • دستیابی به شبکه تعاملی کارآمد و هم ‏افزای داخلی، منطقه ‏ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام؛ در تبدیل ایده، دانش و معرفت به محصولات فرهنگی اقتدارآفرین، استحکام بخش ساخت درونی نظام، معرفت­ آفرین و جذاب در هر شاخه ‏و بین شاخه‌های صنایع فرهنگی
  • توسعه زیرساخت‌های ملی و بین‌المللی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت تسهیل ارتباطات میان فعالان، ارتباطات میان میان اجزای زنجیره‌های ارزش و ارتباطات با بازار عرضه محصولات و فناوری‌های فرهنگی و نرم
  • بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت نظام نوآوری صنایع و محصولات فرهنگی اسلامی-ایرانی و انقلابی
  • افزایش بهره ­وری و توسعه نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر فناوری ­های نرم
//isti.ir/XxB