با توکل به خداوند متعال، فناوری­ های فرهنگی و نرم در افق ۱۴۰۴ حوزه‌ای است:

«توانمند در تولید و ارائه محصولات و خدمات منبعث از فرهنگ بومی اسلامی- ایرانی و انقلابی، تعالی‏ بخش، تمدن­ ساز، گفتمان‌ساز، برخوردار از مشارکت مردمی، پیشران در توسعۀ قدرت نرم، اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی، پیشتاز در بازار منطقه؛ در قالب نظام نوآوری سامان­ یافته و برخوردار از ظرفیت تبدیل ایران به قطب فرهنگی جهان اسلام و منطقه».

//isti.ir/XtB