نشست آشنایی با خدمات برنامه زیست بوم

نشست آشنایی با خدمات برنامه زیست بوم

نشست آشنایی با خدمات برنامه زیست بوم شرکت‌های خلاق و دستگاه‌های اجرایی با حضور مسئولین مختلف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر دستگاه‌ها