افتتاح مراکز فناورانه و خلاق و بازدید از شرکت های دانش بنیان در سفر معاون علمی و فناوری به استان لرستان

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZVnq