افتتاح پروژه های فناورانه و بازدید از رصد خانه ملی ایران و شرکت های دانش بنیان و صنایع نرم و خلاق در سفر معاون علمی و فناوری به کاشان

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z75p