امضای تفاهم‌نامه توسط ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و انجمن حامیان فرهنگ قرض‌الحسنه ایران

امضای تفاهم‌نامه

کلمات کلیدی
//isti.ir/Ziqp