تفاهم نامه بین ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری‌ریاست جمهوری و صندوق پژوهش فناوری سپهر

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z9sp