مهندس سجادی نیری: برای اینکه فرهنگ مان ماندگار شود و دنیا آن را ببیند ناگزیریم آن را اقتصادی کنیم

به بیان دیگر، عملا حضور در عرصه #اقتصاد_فرهنگ یک حرکت و یک دفاع فعال در مواجهه با تهاجم فرهنگی است.

کلمات کلیدی