حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سازمان زندان‌ها، گروه صنعتی ایران خودرو و تقدیر از استعدادهای برتر کمیته امداد

//isti.ir/Z1Eq