تفاهم نامه همکاری میان پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

7 شهریور 1398

تفاهم نامه همکاری میان پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در راستای حمایت و توسعه صنایع فرهنگی و خلاق، تفاهم نامه همکاری میان پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز سه شنبه مورخ 05/06/98 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس جهاد دانشگاهی، دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز، سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ و سرپرست پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی امضاء شد.