26 شهریور 1398

"رویداد ملی ریحانه" به همت مرکز توان‌ افزایی بانوان خلاق و نوآور معاونت علمی و فناوری برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز "رویداد ملی ریحانه" به همت مرکز توان‌ افزایی بانوان خلاق و نوآور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با مشارکت پارک علم و فناوری خراسان، معاونت علمی آستان قدس رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، شتاب دهنده هاوش و دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای 17، 18 و 19 مهرماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.