شرکت های بازی ساز منتخب به جای خدمت سربازی در پروژه های جایگزین خدمت می کنند

6 مهر 1398 در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق حوزه بازی های رایانه ای :

شرکت های بازی ساز منتخب به جای خدمت سربازی در پروژه های جایگزین خدمت می کنند

بر اساس توافق بعمل آمده میان ستاد توسعه فناوری‌های نرم و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، شرکت های دانش بنیان و خلاق منتخب در صورت دارا بودن شرایط می توانند از مزایای مانند شرکت در پروژه های جایگزین به جای خدمت سربازی استفاده کنند .