حمایت از شرکت های خلاق حوزه اسباب بازی شتاب می گیرد

10 مهر 1398

حمایت از شرکت های خلاق حوزه اسباب بازی شتاب می گیرد

اسباب سازی از جمله موضوعات فرا بخشی است که به عنوان یک محصول نرم فرهنگی نقشی تعیین کننده در شکل گیری هویت کودکان دارد ، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم تا با ایجاد هماهنگی در میان دستگاههای مختلف ، به افزایش سهم تولید کنندگان ایرانی در این حوزه کمک کند .