تفاهم‌نامه حمایت از «خانه های خلاق» امضا شد

24 مهر 1398

تفاهم‌نامه حمایت از «خانه های خلاق» امضا شد

با هدف حمایت بیشتر از شرکت ها و موسسات صنایع دستی مبتکر و نوآور، تفاهم‌نامه ای برای حمایت بیشتر از «خانه های خلاق» میان دبير ستاد فناوريهاي نرم و هويت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منعقد شد.