4 فضای جدید خلاقیت و کسب و کار در سیستان و بلوچستان افتتاح شد

4 آبان 1398 با حضور دبیرستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،

4 فضای جدید خلاقیت و کسب و کار در سیستان و بلوچستان افتتاح شد

دومین مرحله جشنواره ملی صنایع خلاق با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به میزبانی استان سیستان و بلوچستان و با حضور 160 نفر از ایده پردازان سراسر کشور برگزار شد.