بیش از 1600 ایده فناورانه در هفتمین نمایشگاه «ربع رشیدی» حضور یافتند

6 آبان 1398 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

بیش از 1600 ایده فناورانه در هفتمین نمایشگاه «ربع رشیدی» حضور یافتند

برای توسعه هر چه بیشتر زیست بوم دانش بنیان در اقصی نقاط کشور، هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری «ربع رشیدی» با حمایت معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در شهر تبریز برگزار می شود.