استارتاپ‌های سودآور علوم انسانی در حال افزایش است

20 آبان 1398 دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز

استارتاپ‌های سودآور علوم انسانی در حال افزایش است

سید محمد حسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز، در جلسه طرح و برنامه خانه‌های خلاق با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، اظهار کرد که در سال جاری شاهد رشد استارتاپ‌های‌ سودآور حوزه علوم انسانی و فرهنگ بوده ایم و با تغیر نگرش سیاستگذاران دانشگاهی در کشور، این روند سرعت خواهد یافت.