استقرار شرکت‌های خلاق در پارک ملی فناوری‌های نرم تسهیل می‌شود

6 آذر 1398 با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز:

استقرار شرکت‌های خلاق در پارک ملی فناوری‌های نرم تسهیل می‌شود

خدمات متنوعی توسط ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عرضه می‌شود تا توسعه فناوري‌هاي نرم و هويت‌ساز و تجاري‌سازي آن‌ها، شتاب گیرد.