«گردشگری سلامت» محور توسعه استان‌های کم برخوردار می‌شود

18 دی 1398 گردشگری سلامت به عنوان یکی از حوزه‌های صنایع خلاق می‌تواند آورده نقدی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

«گردشگری سلامت» محور توسعه استان‌های کم برخوردار می‌شود

استان‌های مرزی در این بین از امتیاز قرار داشتن در جوار کشورهای مبداء گردشگر سلامت برخوردار هستند.