با کمک زیست‌بوم فناوری و نوآوری #کرونارا شکست_می‌دهیم

7 اسفند 1398 دبیرستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری خبرداد:

با کمک زیست‌بوم فناوری و نوآوری #کرونارا شکست_می‌دهیم

با هم افزایی فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری گامی قدرتمند و هم افزا در کمک به مردم و جامعه برای مبارزه با ویروس جدید کرونا با استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ ها برمی داریم