حمایت مالی از زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق گسترش می‌یابد

17 اسفند 1398 با عقد تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد مستضعفان:

حمایت مالی از زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق گسترش می‌یابد

به منظور همکاری در ایجاد و توسعه شتابدهنده‌های تخصصی، مراکز نوآوری و حمایت از زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی تفاهم نامه‌ای میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هلدین سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به نمایندگی از بنیاد مستضعفان منعقد شد.