فراخوان ششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه، منتشرشد.

13 اردی بهشت 1399

فراخوان ششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه، منتشرشد.

ششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی «مدرسه» با هدف کشف استعدادهای هنری دانش آموزان سراسر کشور، ایجاد زمینه برای بروز استعدادها، تربیت نیروهای خلاق و شبکه سازی مستعدان هنر و با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز برای دانش آموزان در سال تحصیلی 1399-1398 برگزار می گردد.