تسهیلات به شرکت های خلاق کوچک آسیب‌دیده بر اثر شیوع کرونا

23 اردی بهشت 1399

تسهیلات به شرکت های خلاق کوچک آسیب‌دیده بر اثر شیوع کرونا

با پیگیری های بعمل آمده از سوی دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه فعالیت‌ها و حمایت‌های خود در حوزه مقابله با ویروس کرونا، پس از تامین مالی شرکت‌های فعال در حوزه ساخت تجهیزات و لوازم مرتبط و همچنین حمایت و کمک به تداوم کسب‌وکار شرکت‌های دانش بنیان کوچک، شتابدهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضاهای کار اشتراکی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در مرحله دوم این برنامه با هدف حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت‌های خلاق کوچک (نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا فروش کمتر از 20 میلیارد ریال در سال 98) آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، تسهیلات با شرایط زیر را طراحی و اجرا می‌کند