اقتصاد «فرهنگ و هنر» باید دانش‌بنیان شود

7 تیر 1393 دکتر قاضی‌نوری:

اقتصاد «فرهنگ و هنر» باید دانش‌بنیان شود

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی با اشاره به لزوم دانش بنیان شدن اقتصاد فرهنگ و هنر کشور، گفت: نوع سازماندهی و ساماندهی این حوزه باید مبتنی بر علم و دانش باشد.