حمایت ستاد  توسعه فناوری‌ های نرم و هویت ساز از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

10 تیر 1393 با موضوع بکارگیری علوم و فنون نوین در صنایع نرم

حمایت ستاد توسعه فناوری‌ های نرم و هویت ساز از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

ستاد توسعه فناوری‌ های نرم و هویت ساز با هدف ارتقاء سطح علمی پژوهشگران کشور در زمینه فناوری‌ های نرم و به منظور بهره گیری از مباحث توسعه فناوری و تجاری سازی در این عرصه، از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاهی در این حوزه حمایت و جایزه تشویقی اعطا می نماید.