مرکز رشد فناوری‌های نرم در حوزه هنر راه‌اندازی می‌شود

30 تیر 1393 با امضای یک توافقنامه؛

مرکز رشد فناوری‌های نرم در حوزه هنر راه‌اندازی می‌شود

توافق‌نامه راه اندازی مرکز رشد فناوری های نرم در حوزه هنر در تبریز، میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ دانشگاه هنر اسلامی واحد تبریز و پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی به امضاء رسید.