خدمات تازه‌ای برای توانمندسازی شرکت‌های خلاق ایجاد شد

9 بهمن 1397

خدمات تازه‌ای برای توانمندسازی شرکت‌های خلاق ایجاد شد

دبیرخانه شرکت‌های خلاق معاونت علمی به‌منظور توانمندسازی شرکت‌های خلاق در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، شرکت‌های خلاق سامانه‌ای را معرفی کرد.