تولیدکنندگان انیمیشن کشور سرمایه‌گذار می‌طلبند

7 اسفند 1397 همزمان با برگزاری پیچینگ انیمیشن ایران؛

تولیدکنندگان انیمیشن کشور سرمایه‌گذار می‌طلبند

همزمان با برگزاری نخستین دوره رویداد رویازی (پیچینگ انیمیشن ایران) ، تولیدکنندگان انیمیشن کشور به منظور جذب هزینه تولید سرمایه گذار می طلبند.