مناطق آزاد مستعدترین مناطق برای سرمایه گذاری در صنایع فرهنگی

30 تیر 1398

مناطق آزاد مستعدترین مناطق برای سرمایه گذاری در صنایع فرهنگی

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ مناطق آزاد را مستعدترین مناطق برای سرمایه گذاری در صنایع فرهنگی و خلاق دانست و اظهار داشت: ایجاد زنجیره تولیدات فرهنگی در مناطق آزاد به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.