خدمات الکترونیک
صفحه اصلی > انتشارات ستاد 
انتشارات ستاد

 

عنوان

فایل

کتاب فناوری های صنعت رایاد

دانلود

کتاب صنایع خلاق برلین

دانلود

کتاب فناوری های صنعت پویا نمایی ایران

دانلود

کتاب بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق و فرهنگی

دانلود

مروری بر عملکرد ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز

دانلود

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir