می‌توان مطالبه جهانی برای صنایع خلاق و فرهنگی ایرانی ایجاد کرد

15 دی 1397 سجادی نیری:

می‌توان مطالبه جهانی برای صنایع خلاق و فرهنگی ایرانی ایجاد کرد

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی دررویداد هنرسو (رویداد شبکه سازی منتورها در حوزه های انیمیشن، بازی ویدیویی و کتاب تعاملی) گفت: صنایع خلاق باید به عنوان حوزه‌ای پیشران در کشور شناخته شود و نقش خود را در اقتصاد عرصه فرهنگی ایفا کند، چراکه به‌واسطه موفقیت اقتصادی می‌توان مطالبه جهانی برای مصرف محصولات فرهنگی ایرانی ایجاد کرد.