خدمات الکترونیک
برند سازي

برند سازی

برند سازی یا برندینگ بخش مهمی از یک فرایند نظام مند بازاریابی یکپارچه است. برند می تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف کننده نسبت به یک محصول یا خدمت موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد و احساس تعلق و نزدیکی در مصرف کنندگان زمینه ساز تکرار خرید آن ها گردد. اگرچه برند می تواند تمامی این نقش ها را ایفا کند اما استراتژی نام تجاری فراتر و گسترده تر از صرف بحث بازاریابی است و اگر منطبق با استراتژی کلی سازمان یا شرکت نیز نباشد احتمال شکست آن بسیار زیاد است. 

به طور مثال برند سازي مقصد گردشگري به معني چگونگي ادراك ذهني مصرف كنندگان از يك مقصد گردشگري است.برند سازي يك مفصد گردشگري تنها در مورد ايجاد يك لوگو يا شعار نيست بلكه در مورد بدست آوردن عناصر متمايزي از مقصد در قالب برند و چگونگي ارتباط اين عناصر از طريق اجزا برند است:اين اجزا عبارتند از هويت،جوهره،شخصيت،تصوير،مشخصه و فرهنگ، مديريت اين اجزا جهت ايجاد جايگاهي منحصر به فرد از برند مقصد گردشگري در ذهن مصرف كننده را اصطلاحاً جايگاه يابي برند مي نامند.برند مقصد گردشگري مي تواند از طريق ايجاد محصولي جديد در چارچوبي يكسان , در نقش اهرمي عمل كند كه موجب افزايش مشتري محوري و برند سازي با هم مي شود. 

در این راستا ستاد, طرح ها یی  با این هدف که در حوزه فناوری های نرم وهویت ساز باشند را تحت پوشش حمایت خود قرار می دهد. 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir