خدمات الکترونیک
بازار يابي

بازار یابی

در تعریفی ساده، تحقیقات بازاریابی فرایندی است که سازمان را به بازار از طریق جمع آوری اطلاعات مرتبط می کند. اطلاعات حاصله از تحقیقات بازار در کنار تجربه، شم و دانش مدیران، راهنمای ایشان در اخذ تصمیمهای درست به شمار می آید.به عبارت ديگر تحقيقات بازار يك جزء از تحقيقات بازاريابى است كه درباره تحقيق نمودن در خصوص بازار شامل نيازهاى مشتريان، رقبا، فرصتها و تغييرات بازار مى باشد.

دیدگاه ها به بازاریابی فناوری های نرم و فرهنگی و هنری گویی مستلزم یک تغییر استشاید برخی این‌گونه بیاندیشند که هنر اصیل و خوب خود بازار  خود را می‌یابد و می‌فروشد، ولی حقیقت خلاف این قضیه استنمونه‌های فراوانی در گذشته و حال وجود دارند که بهترین یا حتی نوآورانه‌ترین کارهای  هم نتوانسته‌اند همه‌گیر شوند چرا که نیروهای لازم برای به بازار آوردن آن، ضعیف یا ناکافی بوده استبازاریابی هنری است که می‌تواند تولید ثروت کند و علاوه بر سرمایه مادی, كاربر است  و نیازمند سرمایه‌گذاری فکری و انسانی است.

دست‌سازه‌های هنرمندان هر بوم و دیاری عصاره‌ی هویت و فرهنگ مردمی یک ملت است که می‌تواند در قامت سفیر فرهنگ و هنر مردمان آن دیار به انتقال و صدور ارزش‌های والای آن ملت به دیگر فرهنگ‌ها بپردازد. بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه کرده، آن را صرفا معادل فروش و یا تبلیغات تجاری که باعث افزایش فروش می‌شود، می دانند. اما  بازاریابی قلمروی بسیار گسترده‌تری را دربرمی‌گیرد و شامل درک خواسته‌های مشتری و تطابق محصولات شرکت،  برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرآیند سودآوری برای شرکت است.

بازاریابی آثار هنری و فرهنگی و محصولات نرم همچون بازاریابی سایر کالاها و خدمات است. با این توجه که مخاطبان این نوع محصولات نسبتا متفاوت از دیگر مخاطبان کالا و خدمات هستند. هنر در ردیف نیازهای عالی جوامع  به شمار می‌رود، و لذا اتخاذ رویکردهای انسانی و تعالی بخش در بازاریابی آثار هنری باید مورد تاکید اهالی هنر قرار گیرد.

در نهایت بازار یابی محصولات نرم  عبارت است از کسب خشنودی مشتری با استمرار در سود آوری با رفتار محنصر بفرد بین رقبا با شناسایی کلیه عوامل موثر در زنجیره ارزش آفرینی و جامعه و شناساندن وجوه تمایز و مزیت رقابتی به مخاطبان هدف :مشتریان –واسطه ها- تاثیرگذاران و...به نحوی که به انتخاب ما از سوی مشتری منجر شود، فروش صورت گیرد وصول مطالبات انجام شود،  وبه فروش موثر یا فروش تکرار شونده بیانجامد و در نهایت مشتری را به سفیر برند ما مبدل سازد. و درآخر اینکه همه انسان‌ها محصولی برای عرضه دارند و بازاریابی در تمام ابعاد زندگی بشر اصلی انکار ناپذیراست. بازاریابی با  تعریف فوق در سیاست، مذهب، هنر ، خدمات،کالا ، عشق، خانواده کاری، و... کاربرد دارد.

در این راستا ستاد, طرح ها یی  با این هدف که در حوزه فناوری های نرم وهویت ساز باشند را تحت پوشش حمایت خود قرار می دهد. 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir