خدمات الکترونیک
صفحه اصلی > فناوری های نرم و هویت ساز > فناوري هاي دانش بنيان 
فناوري هاي دانش بنيان

فناوری های دانش بنیان 

شرکت های متقاضی به منظور آشنایی با فناوری های دانش بنیان و نحوه ثبت شرکت به عنوان دانش بنیان می توانندبه سایت www.daneshbonyan.ir مراجعه نمایند.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir