پرورش ایده‌های سینمایی در «رویداد خلق ایده» اجرایی می‌شود

4 تیر 1397 با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی ؛

پرورش ایده‌های سینمایی در «رویداد خلق ایده» اجرایی می‌شود

«رویداد خلق ایده» به‌منظور خلق، پرورش و ارائه ایده‌هایی سینمایی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی برگزار می‌شود.